Sådan justerer du nulpunktet på en ARC Brusevæg

Nulpunktet refererer til den position, hvor du ønsker, at døren skal stoppe og eventuelt møde en anden dør eller væg. Se gerne din brusemodels monteringsanvisning. Bær altid beskyttelsesbriller og handsker, når du arbejder med glas. Vær forsigtig med glassets hjørner og kanter, da de er følsomme over for stød og stød, se håndtering af bruseglas.

Sådan indstiller du, hvor døren skal stoppe

1. Løsne skruerne, så døren let kan drejes.
2. Sæt døren i det ønskede nulpunkt.
3. Spænd skruerne hårdt.

Sådan indstiller du, hvor døren skal stoppe

1. Skru stopskruen ud.
2. Løsne dækpladen.
3. Løsne skruerne, så døren let kan drejes.
4. Indstil døren til det ønskede nulpunkt.
5. Spænd skruerne.
6. Sæt dækpladen på.
7. Spænd stopskruen.