Vi samarbetar med Säker Vatten

Enligt gällande byggregler ska alla vatten- och avloppsinstallationer vara fackmannamässigt utförda. Detsamma gäller fasta elinstallationer. Det är alltid den som utför installationen som är ansvarig för att arbetet utförts korrekt. Därför är det tryggast att alltid anlita en professionell VVS:are och en elektriker, med ansvarsförsäkring.

Byggreglerna ger även råd för hur badrum ska vattensäkras. Dessa regler är inte tvingande, men ändå mycket vettiga att följa. Inte minst för den som har ett försäkrat hem. Försäkringsbolagen sätter sina egna villkor för hur ett badrum ska vattensäkras, inte helt sällan utifrån Boverkets rekommendationer. Den som inte uppfyller villkoren kan märka att ersättningen minskar eller utgår helt vid eventuell skada.

Vi samarbetar med Branschregler Säker Vatteninstallation – ett regelverk som togs fram av VVS-branschen för att minska risken för t.ex. vattenskador och legionellaspridning. I branschreglerna ställs krav på både utförande VVS-företag och produkter. Målet är att ge en ökad säkerhet och trygghet för användaren. Vi utformar våra monteringsanvisningar i enlighet med rekommendationerna från Säker Vatten och har rätt att använda deras logotype som bevis på att våra produkter är godkända av Säker Vatten Branschregler.

Mer om Säkert Vatteninstallation

Andre har også besøgt

Support & Tips

Dokumentbank

Her finder du alle vores monteringsvejledninger, tegninger, plejevejledninger og garantidokumenter

Se mere

Installation

Installere
Vaskeskab

Sådan installerer du VISKAN og GRAND vaskeskabe

Se mere

Installation

Installere
LINC Brusehjørne

Sådan monterer du et LINC brusehjørne

Se mere