Garanti

Hos INR arbejder vi målrettet på at tilbyde vores kunder holdbare produkter, der kan være til glæde i rigtig mange år. Takket være vores lange erfaring med grundige kontroller gennem hele produktionskæden er vi også i stand til at tilbyde lange produktgarantier. Det skyldes blandt andet, at vi udvælger materiale meget omhyggeligt og udvikler konstruktioner, der forenkler brugen af vores produkter – så du kan have glæde af dem i rigtig mange år.

Flere muligheder

15 år

Brusevægge i serierne EPIC, ARC, TRAC, LINC og SYNC.

5 år

BASIC-brusevægge, BRIC-brusekabiner, FRONT-blandingsbatterivægge, håndklædetørrer, blandingsbatterier til håndvaske og blandingsbatterier til brusere.

Generelle garantibetingelser

Garantien gælder for alle eventuelle fabrikations- og produktionsfejl

Vores produkter produceres ifølge gældende normer og er kvalitetskontrollerede efter kravene i harmoniserede branchestandarder. Overflader af levende materialer såsom træ, porcelæn eller glas har naturlige mindre forskelle i deres finish som er en del af materialets karakter og derfor ikke betragtes som produktfejl, så længe de holder sig inden for gældende normer. Vi inspicerer alle udgående komponenter omhyggeligt for at kontrollere, at de ligger inden for de aftalte tolerancer. 

Når det gælder produktionsfejl i glasprodukter og reglerne herfor, henviser vi til vores kvalitetskrav, der er baseret på ”Riktlinjer för kvalitetsbedömning och reklamationshantering” fra Svensk Planglasförening.

Hvis der skulle være hak i bordmaterialer på vores badeværelsesmøbler eller ridser i bruseglas, kan det enten skyldes en produktionsfejl i produktet eller hak, der kan være tilkommet, efter kunden har medtaget.

Garantien forudsætter, at produktet er monteret i henhold til aktuel monteringsanvisning

INR påtager sig ikke ansvar for fejl, der skyldes forkert montering eller installation. Skader på produkterne, som ikke er dokumenteret før montering, accepteres ikke som fejl. 

Rørtrækning og installation af vand og el skal være udført af en autoriseret fagmand og være i overensstemmelse med bygge- og boligmyndighedernes regler. Garantien omfatter ikke frostskader eller skader og funktionsfejl, der er opstået gennem urenheder i vandet.

Garantien forudsætter, at plejerådene er fulgt

Garantien forudsætter, at plejerådene er fulgt og der ydes ingen erstatning ved fejl, der er forårsaget af snavs, forkert pleje, vanrøgt eller unormal brug.

Vi anbefaler, at du passer og plejer dit produkt godt – holder det sig rent og flot som nyt i mange år fremover. Tænk på, at den ansvarlige for indkøb af rengøringsprodukter og rengøring har den rette viden og erfaring om passende rengøringsmidler til formålet uden slibemidler eller andre skrappe sager, der kan virke ætsende på fladerne. Se vores plejeråd

Garantien omfatter heller ikke forbrugsmaterialer

Garantien omfatter heller ikke komponenter, der kræver regelmæssig vedligeholdelse og dermed kan betragtes som forbrugsmaterialer, for fejl, der opstår som følge af normal produktslitage.

Herunder gælder tætningslister i forskellige former til brusevægge, lister, døranordninger og hjul til brusekabiner, strålesamlere til blandingsbatterier, lamper og forskellige former for belysning og transformatorer generelt, som f.eks. vandlås.

Ved Reklamation

Kontaktoplysninger ved evt. skade og garantiudredning

Hvis din henvendelse drejer sig om et produkt, du allerede har købt, eller en garantihenvendelse, skal du kontakte din butik/forhandler, som står klar til at hjælpe dig. 

Hvis det drejer som om indretning i et nybygget badeværelse eller en nyindkøbt bolig, skal du fra datoen for godkendt entreprise og i hele den gældende byggegarantitid, fejlmelde til din ejendomsadministration eller entreprenør.

Når den oplyste byggegarantitid er udløbet, er du velkommen til at kontakte os hos INR, enten via tlf. +45 86 86 22 44 eller på e-mail til ordre@inr.dk, gerne med billede af skaden vedhæftet, så skal vi sørge for at vende tilbage til dig.

Under visse særlige omstændigheder sender vi en servicekonsulent ud på hjemmebesøg. Hvis vi sender en sådan i anmeldte garantihenvendelser, og der ikke kan konstateres fejl, har vi ret til at debitere dig for de omkostninger, der måtte opstå i denne forbindelse. Det gælder også i tilfælde, hvor du selv har forårsaget skaden som ved fejlmontering eller håndteringsfejl. Husk at gemme din kvittering/faktura for et købt produkt, da den/det fungerer som garantibevis.

Husk også på, at garantien ikke dækker omkostninger for tredjepart og heller ikke omkostninger for andet end den vare, vi har leveret til dig. Disse eventuelle omkostninger skal dækkes af forsikringen for det firma, der er ansvarlig for installation eller brugerens egen forsikring.