B Æ R E D Y G T I G H E D

Vi sover normalt ret godt om natten

En god nats søvn er essentiel, og for mange er god samvittighed en af de grundlæggende faktorer, for at få den. For miljøet, social- og økonomisk bæredygtighed, bidrager INR med sin usædvanligt lange produkt-levetid og garanti, til at vi alle får lagt en af grundstenene, til en god og velfortjent nats søvn.

Scroll ned for at se vores miljøpolicy og læs om, hvordan vi arbejder med bæredygtighed hos INR

INRs Miljøpolicy

Vi designer, producerer og sælger badeværelsesmøbler, bruseløsninger, armaturer og håndklædetørrere, og i dette arbejde skal vi altid stræbe efter at minimere vores miljøbelastning og arbejde for bæredygtig forretning og udvikling. Vi hos INR lover at:

 • altid drive vores forretning inden for rammerne af gældende lovgivning og gældende regler.
 • vores kunder skal føle sig sikre på vores ægte ansvar i forhold til miljøspørgsmål.
 • stræbe efter at designe vores produkter, så deres miljøpåvirkning under fremstilling, brug og affaldshåndtering minimeres.
 • bruge råvarer, kemikalier, vand og energi effektivt for at reducere vores miljøbelastning.
 • samarbejde med vores leverandører, kunder og andre partnere for at opnå gode miljøstandarder.
 • altid være opmærksom på nye muligheder for at forbedre vores produkters og produktionsmetoders miljøegenskaber.

FTI

INR er tilsluttet FTI, branchens system til genanvendelse af emballage. Vi tager ansvar for genanvendelse af emballagen også efter forbrugerens endelige brug.

Miljøvurderinger

Vi lader forskellige instanser gennemgå og miljøvurdere vores produkter, når situationen kræver det. Eksempler på samarbejdspartnere er Sunda Hus og Byggvarubedömningen.

Byggevaredeklarationer

Byggevaredeklarationer er en del af byggesektorens miljøansvar og indebærer en indsats for at minimere materialespild og restprodukter, at gøre brug af materialer ved nedrivning og at halvere deponering. INRs deklarationer udfærdiges efter Kretsloppsrådets anvisninger for byggevaredeklarationer.

FN's miljømål er vores miljømål

Grundlaget for vores bæredygtighedsarbejde er FN's Agenda 2030 og de 17 globale mål, der skal gøre vores planet til et bedre sted at leve. Heraf har vi udvalgt fem, der er særligt relevante og påvirkelige for vores virksomhed, nemlig "3. Godt helbred og velvære", "5. Ligestilling", "8. Anstændige arbejdsforhold og økonomisk vækst", "12. Bæredygtigt forbrug og produktion ", "13. Bekæmp klimaændringer".

 • INR arbejder for at være en god arbejdsplads, hvor alle trives, udvikler sig og føler sig stolte og med nultolerance i forhold til chikane.
 • Alle medarbejdere har deres eget ansvar for at bidrage til at skabe en god arbejdsplads. Alle har også et ansvar for at arbejde for integration og modvirke alle former for diskrimination. INRs succes afhænger af evnen til at udnytte mangfoldigheden. Kvinder og mænd skal have samme muligheder for at påvirke deres arbejdssituation.
 • Vi støtter sundhedsfremmende aktiviteter gennem velværetilskud og vi bestræber os på at forebygge misbrug, f.eks. gennem vores alkohol- og stofpolicy
 • At overholde love og regler om bl.a. sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen er en selvfølge, og målet er at have nul ulykker, der fører til fravær. Arbejdet med det grønne kors er en del af dette arbejde.
 • Vi tilstræber langvarige relationer til vores leverandører og alle væsentlige leverandører, som INR har rammeaftaler med, skal overholde kravene i INRs adfærdskodeks. INR har overenskomst og er ansvarlig skatteyder.
 • INR skal konkurrere retfærdigt baseret på fordelene ved vores produkter, og vi tager afstand fra bestikkelse og korruption og er imod enhver form for konkurrencebegrænsning.
 • Vi bidrager til vækst i de regioner, hvor vi opererer og skaber arbejdspladser gennem vores egen drift og gennem leverandører og samarbejdspartnere.
 • Vi forsøger konstant at forbedre vores produkters miljøegenskaber. Dette ved at følge udviklingen og aktivt tage materialevalg i betragtning, når vi designer, konstruerer og fremstiller vores produkter.
 • Gennem en stor del af vores egen produktion i Sverige har vi god kontrol over produktionsprocessen.
 • Vi arbejder på at reducere mængden af ​​affald, med fokus på brændbart affald, og vi er tilsluttet FTI, for genanvendelse af emballage.
 • Vi minimerer brugen af ​​pap og bruger genanvendeligt pap og genbrugspap.
 • Vi gør det nemt at adskille elektriske komponenter fra vores produkter, for at minimere det affald, der skal håndteres som elektronikskrot, og samarbejder med El-Kretsen om genanvendelse af el-affald.
 • Vi begrænser indholdet af kemikalier og farlige stoffer i de elektriske komponenter, der findes i vores produkter.
 • Vi bruger kun træ- og træfiberkomponenter fra skovbrug inden for EU (som har regler for genplantning) i vores produkter
 • Vi lader forskellige instanser gennemgå og miljøvurdere vores produkter. Eksempler på samarbejdspartnere er Sunda Hus og Byggvarubedomningen.
 • Byggevaredeklarationer er en del af byggesektorens miljøansvar og indebærer en indsats for at minimere materialespild og restprodukter, at gøre brug af materialer ved nedrivning og at halvere deponering. INRs deklarationer udfærdiges efter Cyklusrådets anvisninger for byggevaredeklarationer.
 • INR arbejder på at reducere sit energiforbrug. Produktionen i Malmø har fjernvarme og i 2021 udskiftes armaturerne i produktionen i Malmø.
 • Gennem transportoptimering skal CO2 fra transport reduceres.
 • Vores rejsepolitik har til formål at vejlede miljøkloge valg.

Relaterbare sider

Om INR

Iconic Nordic Rooms

NR står for nordisk premium badeværelsesdesign med et intelligent interiør - skabt i materialer, der vil modstå de hårdeste hjemmemiljøer i mindst 15 år.

Se mere

Om INR

Vores kvalitet

Du bemærker, at det er detaljerne, der gør det, når du kritisk undersøger vores produkter i sømmene. Intet, vi laver eller udvikler, overlades til tilfældighederne.

Se mere

Konsument

INR Katalog 2023

Læs vores online-katalog, hente det hos en af vores forhandlere eller bestil det via vores formular, så får du det i din postkasse inden for et par dage.

Se mere