Svanemærkede brusevægge

Materialet som vi producerer vores brusevægge af, kommer direkte fra naturen. Ja, det kommer fra et miljø, som for tiden er ganske hårdt presset, og som behøver alt den støtte den kan få. Derfor er vi vældig glade for, at alle bruseløsninger i LINC-serien nu prydes med statelig mærkning. Den har formen af en svane og det vidner om, at brusevæggene er både holdbare, og at hver en lille del kan en dag inddrives, for at blive en ny del af naturen.

Brusevæggen er en specieltilpasset LINC Model 13 med signalhvide profiler. Møblerne kommer fra Aspens Viskan-serie. Både brusevæggen og badrummøblerne er Svanemærket.

Hvad indebærer svanemærkningen?

Ved INR bidrager vi aktivt til en bæredygtig udvikling ved at stræbe efter at reducerer vores klimapåvirkning. Vi arbejder konstant på at forbedre vores produkters miljøegenskaber med hensyn til materialer på konstruktion og indkøb. Derfor føltes det naturligt at lade os blive målt, baseret på kriterierne fra nordens officielle miljømærkning Svanen som hjælper kunder til at vælge de bedste miljømæssige produkter på markedet. I 2008 kunne vi med stolthed informere om vores første Svanemærkede produkt – LINC Josephine – verdens første Svanemærkede brusevæg. Siden 2014 omfatter hele LINC-serien Svanelicensen.

Lang holdbarhed

At forvente holdbarhed og god funktion af et Svanemærket produkt er en selvfølge, i betragtning af den klare forbindelse mellem levetid og miljøbelastning. I vores testafdeling har vi dokumenteret, at lidt over 100000 åbninger og lukninger af en typisk  LINC-bruseløsning ikke udviser nogle nævneværdig slitage. Det svarer til mindst 30 års daglige brusebade af en trebørnsfamilie. Vi giver 15 års garanti på de bruseløsninger, som vi producerer på vores fabrik i Malmø, hvilket modsvarer livslængden på et gennemsnitligt badeværelse i Norden.

Genanvendelighed

En LINC-brusevæg er konstrueret til at kunne genanvendes. Aluminium, glas og detaljer som lister og greb kan let adskilles og genanvendes i separate containere for respektive råmaterialer. 

Lavt energiforbrug

Svanemærkningen kræver, at energiforbruget ved selve produktionen er lav. Der stilles også krav til, at hovedparten af energien skal komme fra vedvarende energikilder.

INR opfylder disse krav.

Miljøtilpasning

En anden vigtig del i Svanemærkningen er, at mængden af sundheds- og miljøfarlige stoffer er reduceret til et minimum. Det kan for eksempel handle om, at undgå farlige kemikalier i overfladebehandlingen af aluminiumprofilerne eller blødgørende stoffer i plastiklisterne eller anvendelse af organiske stoffer for at få en mere vandafskydende overflade på glasset.

Mere om vores miljøarbejde