Vores miljøarbejde

Vandet er en nødvendighed for alt liv på jorden. Og som os i ”vandbranchen”, så har man også et stort ansvar for denne naturressource, såvel som glas, aluminium og andre materialer, som indgår i produkterne. Vi er tilsluttet flere miljøorganisationer og lad os undersøge det nærmere.

BASTA

Basta er et register, som indeholder produkter, som opfylder karakteristiske kriterier fra europæisk kemikalielovgivningen REACH, som er rettet mod udfasning af eksempelvis tungmetaller.

Mere om Basta

Svanen

Siden 2014 er hele LINC-serien miljømærket med Svanen, hvilket indebærer at brusevæggene er helt genanvendelige og indeholder minimale mængder miljøfarlige stoffer.

Mere om Svanan

REPA

INR er tilknyttet REPA, erhvervslivets system for genanvendelse af emballage. Vi tager ansvar for genanvendelsen af emballagen også efter forbrugerens slutanvendelse. 

Mere om REPA

ISO-14001-Certificeret

Et vigtig led i vores arbejde med miljøspørgsmål, var indførelsen af et miljøstyringssystem. INR Sverige ABs miljøsystem er certificeret af Intertek og opfylder kravene i Miljøsystemstandard ISO 14001, et af verdens i dag mest anerkendte og uafhængige certificeringsorgan.

Byggevaredeklarationer

Byggevaredeklarationer er et led i byggesektorens miljøansvar og medføre en stræben efter at minimere materialespild og restprodukter, at håndtere materialer ved nedrivning samt halvere deponeringen. INRs deklarationer er oprettet iht. Kretsloppsrådets anvisninger for byggevaredeklarationer (marts 2007). Se det respektive produkt for en aktuel byggevaredeklaration.

Miljøpolitik

Vi vil aktivt bidrage til holdbar udvikling igennem følgende foranstaltninger:

Drive virksomheden iht. gældende lovgivning.

Mindske vores klimapåvirkning ved at overholde og gennemføre ressourcebesparende foranstaltninger.

Opfylde miljøkrav fra vores kunder.

Stræbe efter konstant at forbedre produktets miljøegenskaber ved at følge udviklingen og tage hensyn til materialevalg ved konstruktion og indkøb.